Fairtrade

Fairtrade

  • Werken aan rechtvaardige handelsregels op lokaal, nationaal en mondiaal niveau 
  • Een bijdrage tot een menswaardig inkomen voor achtergestelde producenten, vooral in het Zuiden
  • Zo rechtstreeks mogelijke aankoop met maximale transparantie 
  • Kiezen voor capaciteitsopbouw van achtergestelde producenten 
  • Respect voor mens en milieu 
  • Duurzaam partnerschap

Tags: Fairtraide, Missie

Afdrukken E-mail